Nove knjige ........
 

Svedoci smo čudnog paradoksa: dok na jednoj strani bujaju novi oblici komunikacije a javna glasila se množe ko pečurke posle kiše knjige kao da gube privlačnu moć, zapostavljene su i sve ređe se čitaju, na drugoj, bar u Srbiji, izdavači nas obasipaju novim knjigama i izdanjima, štampa se svakog dana bar po jedna knjiga. Uglavnom se pojavljuju književna dela, manje ili veće vrednosti, mada je sve više i stručne, bolje reći kvazistručne literature, pogotovo o medicini, lekovitim travama, savetima za zdrav život…
Teško se snaći u tom obilju, ni pasionirani ljubitelji  knjiga ne uspevaju sve da prate. Utisak je da do šireg kruga čitalaca najteže stižu vredne stručne knjige i da je opao čak i interes stručnih časopisa da ih promovišu i prikazuju. Možda sajt nije najpogodniji za prikaz odabranih knjiga, ali eto upuštamo se u nešto novo, uz obećanje strogosti pri izboru i telegrafskoj konciznosti. Pozivamo ujedno pisce i čitaoce da se priključe.

 
 

NOVA KNJIGA PROF MLADENA KEZUNOVIĆA
Projektovanje elektroenergetskog postrojenja za 21. vek

Nedavno je izašla iz štampe knjiga „Projektovanje elektroenergetskih postrojenja za 21. vek“ autora prof Mladena Kezunovića. Studiju pod naslovom „The 21.st century substation design“  koja je poslužila kao osnov ove knjige, uradio je prof. Kezunović sa saradnicima Texas A&M  univerziteta u SAD. Mnoga elektroenergetska postrojenja u SAD su stara više od 40 godina.
Slična situacija je u Evropi i kod nas. Tim postrojenjima će svakako biti neophodan retrofit (retro znači povraćaj, a fit sposobnost ili zamena). U primarnoj visokonaponskoj opremi postrojenja, koristi se veliki broj prekidača i rastavljača, kako bi se omogućilo održavanje i remont uz minimalne prekide pogona, pa je za njihovo postavljanje potrban veliki prostor. Uljni  transformatori su velikih dimenzija i predstavljaju potencijalnu opasnost od požara i eksplozije.
Održavanje je komplikovano a buka koju transformatori tog tipa proizvode, predstavlja  arušavanje stanja u prirodi. Prekidačima je takođ e potrebno izolaciono sredstvo, koje može da bude ulje, vazduh ili gas, pa i to može da predstavlja opasnost po okolinu. Konvencionalni
strujni i naponski transformatori se koriste za pretvaranje primarne struje i napona u radni opseg za potrebe merenja i zaštite. Zasićenost strujnog transformatora i bezbednost otvorenog  sekundarnog kola predstavljaju glavni problem kod tih uređaja. Primarna i sekundarna oprema povezana je pomoću fiksnog ožičenja brojnim kablovima. Kablovi su različ ite izrade, preseka, dužina i vrsta, a povezani su preko spojnih portala.
Zbog svega toga, mogu da se jave štetni elektromagnetski uticaji I poremećaj u funkconisanju sistema. U knjizi autor podstiče stručnjake I daje sugestije kako da tragaju za novim tehnologijama i rešenjima koji bi poveć ali fleksibilnost, kapacitet I pouzdanost prenosnih i distributivnih mreža i elektroenergetskih postrojenja. To neminovno vodi ka novim metodologijama u projektovanju, koje mogu da zadovolje visoke  zahteve tržišta u 21. veku. Tu se pre svega misli na integraciju novih informacionih tehnologija, novih materijala i novih tehnologija elektroenergetske opreme u postrojenjima budućnosti. Za projektovanje postrojenja budućnosti, ova knjiga prikazuje tri moguća pristupa: retrofit postojećih postrojenja sa obimnom revitalizacijom i zamenom zastarele opreme bez prekida rada; implementacija novog postrojenja korišćenjem novih ali i postojeć ih tehnologija sa novom  komunikacionom strukturom za podršku razmeni informacija i projektovanje postrojenja "od nule" (greenfield postrojenje), imajući u vidu korišćenje potpuno novih tehnika, protokola I energetske opreme, uključujući automatska istraživanja cena električne energije na tržištu energije i u tom smislu optimizirati dobiti, kontrolisati troškove rada sistema i smanjenjiti rizik u radu elektroenergetskog sistema. Za sva tri pristupa, u knjizi su navedene koristi koje se mogu očekivati, bez ambicija da su to gornje granice u oblasti unapređenja projektovanja novih i evitalizacije starih postrojenja. Da bi to pokazao, autor je pri kraju knjige dao poseban prilog pod naslovom "Buduća istraživanja". Za stručnu javnost i za one koji će se profesionalno baviti projektovanjem budućih elektroenergetskih postrojenja, priređena je dugačka lista literature.
Knjiga je u tvrdom povezu, ima 111 strana, mali tiraž i može se naručiti preko izdavača nae-mail: egroup@sbb.rs.

 

O autoru
Prof Kezunović je Sarajlija. Po završetku elektrotehničkog fakulteta, zaposlio se i Istraživačko-razvojnom centru (IRCE) Energoinvesta. Dobivši Fulbrajtovu stipendiju, otišao je na Univerzitet Kanzas, gde je doktorirao u oblasti zaštite elektroenergetskih postrojenja i ubrzo postao profesor UniverzitetaTexas A&M. Vredan je i ugledan član CIGRE, IEEE i Fondacije za razvoj   elektroenergetike u SAD. Direktor je laboratorije za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i direktor Centra za „pametne mreže“ (Smart Grid Center). Dao je značajan doprinos u primeni novih materijala i tehnologija i u teoriji zaštite, upravljanja i „inteligentnih mreža“.


 

" ENERGETIKA SRBIJE-JUČE, DANAS I SUTRA "

autora prof.dr.Nenada Đajića 

Problem energije i sirovina, uz hranu i vodu , pretstavlja jedan od ključnih problema čovečanstva. Sve veće potrebe u energije , kao i značajne promene koje su se desile i dešavaju na svetskom energetskom tržištu i sve veći uticaj proizvodnje i potrošnje energije na životnu sredinu, dopri­neli su da su danas Energija, Ekonomija i Ekologija( tri E)  postali  jedinstveni problem razvoja čovečanstva.Energetska, ekološka i ekonomska kriza dovele su do prihvatanja koncepta o ograničenosti resursa i ograničenosti kapaciteta životne sredine na globalnom i lokalnom nivou.Zbog toga analiza razvoja energetike svake zemlje pretstavlja doprinos ukupnom održivom razvoju u čemu je i značaj ove monografije.Poseban značaj ove monografije, jer povezuje održivost razvoja  Republike Srbije sa intenzivnijem korišćenjem sopstvenih energetskih izvora i poboljšanju energetske efikasnosti. Zaštita okoline, korišćenje obnovljivih izvora i racionalna zamena uvoznih goriva su međusobno povezane delatnosti, utiču jedna na drugu i moraju se rešavati jednistvenom politikom i tretirati kao najviši državni interes, jer u odnosu na razvijene zemlje Srbija troši znatno više energije po jedinici društvenog proizvoda

Autor je u monografiji sistematizovao svoj dugogodišnji naučni rad u energetici Srbije o čemu svedoči sopstvena literatura data na kraju monografije. Monografija razmatra razvoj energetike Srbije u dužem vremenskom periodu i samim tim pretstavlja dragocen naučni materijal za dalje analize u cilju definisanja strategije održivog razvoja energetike Srbije u narednom periodu. Imajući u vidu da se priprema izrada nove Strategije dugoročnog razvoja energetike Srbije,mišljenja sam da će ova monografija doprineti njenom realnijem sagledavanju.

Monografija  je data vrlo sistematski, lako čitljivim stilom i sadrži sve informacije o stanju i razvoju energetike Srbije  što je potrebno inženjeru u energetskoj privredi. Važno je naglasiti da  knjiga daje presek trenutnog stanja energetike u svetu i Srbiji što znači da će biti aktuelna u dužem periodu. Takođe treba reći da u nas postoji nedostatak literature u ovoj oblasti, te je pojava ove monografije značajni doprinos obogaćenju stručne literature.

U zaključku najtoplije preporučujem ovu monografiju svim inženjerima, tehničarima, istraživačima i studentima koji su zainteresovani za energetsku privredu a pogotovu svima onima koji su vezani za istraživanje,proizvodnju i potrošnju energije  i predlažem da se štampa u dovoljnom broju primeraka.

                                                                        Recenzent
                prof.dr.Milun Babić
redovan profesor Mašinskog fakultteta u Kragujevcu
dopisni član Akdemije inženjerskih nauka Srbije


 

KARAKTERISTIKE I PRIMENA PRIRODNOG GASA, 

autor dr  Vojislava Vuletića, dipl. maš. inž.,

Gas

Ova knjiga se pojavljuje u pravom trenutku, imajući u vidu značaj prirodnog gasa  kao energenta koji će biti  jedan od ključnih u ovom veku. U tom smislu knjiga je posebno namenjena inženjerima i tehničarima iz prakse,  za razumevanje primene prirodnog gasa u industriji i širokoj potrošnji, ali i čitaocima drugih profila za razumevanje šireg konteksta značaja prirodnog gasa za razvoj zemlje, a i šire. Kako je autor tokom najvećeg dela svoje karijere bio vezan za praksu nije iznenađujuće da je najveća pažnja posvećena upravo primeni prirodnog gasa, što knjizi daje posebnu notu.

U uvodnom delu knjige, autor, znajući u kojoj meri praksa ima svoj esnafski pristup, a koji može da dovede do problema kada su jedinice u primeni različite u odnosu na međunarodni sistem jedinica, daje niz korisnih tablica za preračunavanje i konverzione faktore, čime knjigu još više približava inženjerima i tehničarima na terenu ali i istraživačima pri korišćenju starije ili specifične literature. Poglavlje Kratka istorija primene gasa  je nadasve zanimljiv i koristan detalj koji čitaocu budi znatiželju. Poglavlja 4.  i  5.  se odnose na svetsku i domaću energetiku kroz prizmu prirodnog gasa. Sa puno detalja i komentara ova pogljavlja otvaraju širi pogled na stanje i budućnost energetike, ali i na njegove političke aspekte. U poglavlju 6. o fizičko-hemijskim  svojstvima prirodnog gasa date su klasični podaci, ali i detalji vezani za ponašanje gasa u uslovima promenljivih veličina stanja, pripremu i skladištenje gasa.  Poglavlje 7. obuhvata elemente sagorevanja, od stehiometrije, preko analize produkata i temperature sagorevanja, do kinetike i vrsta gorionika. Poglavlje  8. je kraći osvrt na primenu prirodnog gasa. Poglavlje 9.  tretira potrošače u industriji i širokoj potrošnji, gde je posebno obraćena pažnja na uređaje i opremu, kotlovska postrojenja, gasne turbine, industrijske peći i sušare. Poglavlja  10 i 11, Primena u industriji i širokoj potrošnji su najobimnije obrađena poglavlja i čini se da autor nije ispustio ni jednu postojeću oblast primene.  U ovim poglavljima se oseća veliko ikustvo autora u praksi, što knjizi daje poseban značaj.

 


 

„Ritam menadžmenta“

Autor: Slobodana Ogrizovića

Nova knjiga o menadžmentu
Nedavno je, u izdanju Multinacionalnog fonda kulture i KIZ “Altera“, objavljena knjiga Slobodana Ogrizovića – „Ritam menadžmenta“. Knjiga, nastala zahvaljujući dvodecenijskom radu i iskustvu S. Ogrizovića, na interesantan  i angažovan način govori o uvek važnim temama iz menadžmenta, kroz trinaest tekstova.  Autor daje svoj pogled na čitav spektar tema: na strateško planiranje, reorganizaciju i sistematizaciju, ulogu i mesto generalnog direktora u firmi, ljudske resurse, fluktuaciju menadžera i službena putovanja, uz još nekoliko vrlo praktičnih tekstova vezanih za organizaciju poslovnih skupova. Za kraj, tu je i zabavni osvrt na rad stranih konsultanata, literaturu za menadžere i na primenjeni menadžment u – košarci.
Ova knjiga je, pre svega drugog, autorov pokušaj da se sadašnjim i budućim menadžerima, kako iz javnog, tako i iz privatnog sektora, prenesu upotrebljiva i interesantna iskustva o temama i oblastima sa kojima se svi, kad-tad, sretnu u svom menadžerskom poslu. Pored toga, knjiga S. Ogrizovića je istovremeno i molba i poziv kolegama – menadžerima da i sami zapišu svoja sopstvena iskustva, dileme i poslovna rešenja – jer bi biblioteka takvih knjiga, o menadžmentu - iz prve ruke, bila zlata vredna. Za menadžere iz javnog sektora, prenošenje takvih iskustava i edukacija mlađih kolega – ujedno je i pitanje društvene i korporativne odgovornosti pojedinaca.
Slobodan Ogrizović radi u JKP „Beogradske elektrane“, kao direktor tima za korporativni razvoj, a osim ove knjige, objavio je – u raznim časopisima i po raznim sajtovima - na desetine putopisnih reportaža iz Srbije i Grčke.
Knjiga će uskoro moći da se kupi u beogradskim knjižarama (distributer „Bookbridge“) a može se naručiti i direktno od izdavača na telefon 011 380 8389).

ENERGETSKI MENADŽMENT U INDUSTRIJI PRERADE NAFTE
Autor: Prof. dr Ozren Ocić

Priče o energrtskoj efikasnosti, a u poslednje vreme i o energetskom menadžmentu,
postale su moda. Zbog toga su tekstovi o energetskom menadžmentu preplavili časopise pa i knjige. Nažalost, zbog obilja opštih reči i odsutstva energetske suštine, većina tih tekstova je beskorisna.

Knjiga Ozrena Ocića „Energetski menadžment u industriji prerade nafte“ veoma se razlikuje od većine tekstova na ovu temu. Suština je u tome što je autor stručnjak za ovaj problem, a ne samo menadžer.

Još krajem 19-og veka D.I. Mendelejev je govorio da ložiti naftu je isto što i ložiti novčanice. Mi tek sada shvatamo koliko je nama, zapravo, skupo loženje naftnih derivata, kako sa ekonomske, tako i sa ekološke tačke gledišta. Osim toga, sama prerada nafte zahteva značajnu količinu energije, a za proizvodnju te energije troši se od 5 do 10 % preračene nafte. Smanjenje tih troškova je glavni cilj energetskog menadžmenta u rafinerijama nafte. Upravo tim problemima je posvečena knjiga Ozrena Ociča.

U njoj je data analiza energetske efikasnosti svakog od osnovnih procesa savremene rafinerije nafte: atmosferske i vakuum- destilacije, visbrekinga, proizvodnje bitumena, katalitičkih krekinga i reforminga, hidrodesulfurizacije derivata, alkilacije, izomerizacije, frakcionacije gasova i kompaundiranja motornih goriva. Sva poglavlja, koja su posvečena pojedinačnim procesima, sadrže kratak prikaz tehnologije, maseni i energetski bilans, Senkijev dijagram energetskih tokova u procesu. Tako se naglašava sa jedne strane sličnost problema, a sa druge strane osobine svakog procesa. Dijagrami daju slikovit prikaz potrošnje i
mogučih ušteda energije u svakom procesu. Mečutim, to nije „štednja“ energije (koja smanjuje i proizvodnju) , nego poboljšanje efikasnosti samih tehnoloških procesa, jer samo tako je moguče smanjenje specifične potrošnje energije u procesnoj industriji.

Posebno poglavlje je posvečeno sistemu pogonske energetike u rafineriji nafte, koji uključuje proizvodnju vodene pare, komprimiranog vazduha i rashladne vode. Pošto u preradi nafte neki od tehnoloških procesa ne samo troše, nego i proizvode energiju, razmotrena je ukupna energetika rafinerije nafte. Prikazana je analiza dve varijante energetike kompletne rafinerije: sa sopstvenom proizvodnjom svih potrebnih oblika i količina energije; i sa nabavkom dela električne energije i vodene pare.
Standardnim problemima menadžmenta je posvečeno poglavlje koje je naslovljeno „Menadžment koriščenja energije“. Ono sadrži izuzetno korisnu informaciju o vrstama gubitaka energije, efikasnosti sagorevanja goriva, iskoriščenju sekundarne toplote tehnoloških fluida, održavanju baklje, grejanju cevovoda, efikasnosti izolacije. Data je analiza i primer koriščenja programa za optimalan rad energetskog sistema rafinerije.

Toliko kompletan prikaz energetskih osobina i problema prerade nafte omogučio je autoru da razradi „Program energetske optimizacije“ rafinerije. On sadrži sve neophodne aktivnosti energetskog menadžmenta. Prve dve obuhvataju edukaciju i propagandu, a takođe podsticajne mere za štednju i pronalazaštvo u oblasti koriščenja energije.

Najvažnija aktivnost, smatra autor, je aktivnost usmerena na razvojne projekte, koja zahteva formiranje zbirnog znanja energetičara, tehnologa i projektanata. Bez odgovarajuče koordinacije postoji rizik realizacije pogrešnog (jednostranog) rešenja, koje samo povečava ukupne troškove. Zbog toga posebna pažnja u „Programu energetske optimizacije“ je posvečena aktivnosti koja obezbečuje finansijsko vrednovanje svih mera povečanja energetske efikasnosti. U knjizi je detaljno razmotren proračun finansijske efikasnosti sa šemom, metodom i formulama za izračunavanje.

Knjiga če biti razumljiva i korisna kako za inženjere tehnologe i energetičare, tako i za ekonomiste, a posebno za energetski menadžment u procesnoj industriji.

Prof. dr N.M. Ostrovski


 

Značaj trzišta i cena

Samo desetak dana posle obeležavanja Dana EPS-a promovisana je nova knjiga “Izazovi na tržištu električne energije” u izdanju Ekonomskog instituta iz Beograda. Autori su dr Sanja Filipović, naučni saradnik Ekonomskog instituta, i dr Gordan Tanić, rukovodilac sektora za ekonomske i finansijske poslove u Agenciji za energetiku Republike Srbije. Indikativno je da su za 117 godina postojanja elektroprivrede u Srbiji napisane (koliko se zna) samo tri knjige o cenama: prvu je 1955. godine objavio Aleksandar Tadić, istinski gospodin inženjer predratnog kova, koji je ceo radni vek proveo u elektroprivredi, drugu Gordan Tanić, ekonomista koji je najduže radio u elektroprivredi, a treču, evo, Tanić u saradnji sa mladom saradnicom iz nauke (docent na fakultetu i saradnik instituta).

U istoriji civilizacije ne postoji industrijski proizvod koji je u tako kratkom vremenu postao toliko masovno prihvaćen i tako značajan kao što je električna energija. Ne samo da je postao neophodnost u svakodnevnom životu, nego je prerastao u uslov života i opstanka ljudi, poput vazduha, vode, hrane…čak se predlaže da opskrba električnom energijom postane jedno od osnovnih ljudskih prava. A, opet, kao tipičan industrijski proizvod, privredna delatnost u koju se ulaze zbog zarade, podleže ekonmskim zakonitostima i tržišnom poslovanju. Pošto su cene u ekonomiji sublimacija svih aktivnosti, od tehnologija, stručnosti i organizovanosti do vrednovanja proizvoda na tržištu, njihovo formiranje ima izuzetan značaj pri oceni uspešnosti rada., a bogami i razvoja. Ne samo elektroprivrede nego i nauke, industrije, države i društva u celini.

Svedoci smo radikalnih promena u energetskom sektoru u celom svetu. Deo tih promena je uvodjenje tržišta u elektroprivredu, prisutno već tri decenije. Da process nije jednostavan svedoće i zablude, lutanja  i česte promene pravaca u mnogim zemljama, iako se od cilja ne odustaje. Postoje, istina, još uvek shvatanja da električna energija nije roba i ne podleže tržišnim zakonitostima, ali prevlast, po običaju, imaju političke odluke i rešnost da tržste reguliš odnose. Moža bi tu rešnost mogli tumačiti kao deo procesa globalizacije, što je prilika da navedemo citat iz zakljucnih razmatranja knjige:”Za milione ljudi globalizacija sveta nije donela nikakvu korist. Ako se globalizacija i dalje bude ovako sprovodila, stvara se siromaštvo i nestabilnost. To će biti tragedija za sve nas, koji bi od globalizacije mogli imati koristi ako počnemo učiti na greškama i sprovedemo neophodne reforme.” Citirane su reči čuvenog ekonomiste Džozefa Štiglica, ali njegov autoritet nije zaustavio proces.

Ne upuštajući se u tumačenje sustinskog pitanja – čiji interes je globalizacija –mora se konstatovati da Srbija nema izbora. Prinuđena je da radi isto što i drugi. A ova knjiga je izvanredan prikaz svega što se preduzima u razvijenom svetu I onoga što se u našoj zemlji, uz poslovično kašnjenje, dešava. Izazovi su veliki, problemi komplikovani, ali su auori knjige uspeli da sačine razumljiv i prihvatljiv pregld svega bitnog iz te oblasti. Utisak je da će knjiga postati neophodan priručnik i uđbenik za sve koji se bave  tržištem električne energiije, od zaposlenih u energetskim preduzečima do državnih organa i naučnih institucija. Značajan segment ekonomije, kojim se, uzgred budi rečeno, gotovo niko u Srbiji ne bavi, ovim se približava čitaocima knjige. Novinar nema prostora za detaljnije prikazivanje sadržaja ali je topla preporuka da se pažljivo pročita. Ipak, ne može se uzdržati da ne čačne bit svega što donosi probleme u srpskoj energetici.

Reč je, naravno, o cenama električne energije. i za domačinstva i za industriju cene u Srbiji su na dnu tabele evropskih zemalja, tri do pet puta niže od ostalih. Teško je razumeti kako kreatori politike cena objašnjavaju da srpski privrednici, radeći sa istim mašinama, istom tehnologijom i pod težim ekonomskim uslovima, uspevaju i opstaju (ako gomilanje gubitaka nije objašnjenje). Još teže zašto se prirodni resursi zemlje krčme u bescenje, a najteže zašto se stimuliše rasipništvo i neefikasno korišćenje energije.

Dragan Nedeljković

 

"Energija - Kako zaštedeti"
Autor: Risto Ciconkov

Knjiga "Energija - Kako zaštedeti" je namenjena širom krugu čitaoca,  građanima koji mogu naučiti kako štedeti energiju u domovima, rukovodiocima i zaposlenima u firmama, institucijama, komercijalnom sektoru i delimično u industriji.

Data su objašnjenja o osnovnim pojmovima za energiju i procese kao što je prenos topline. Navedene su preporuke kako graditi zgrade (i kuće) sa aspekta manje potrošnje energije, sa posebnim akcentom na toplinsku izolaciju i savremenom konceptu pasivne zgrade. Opisani su razni sistemi i opreme za grejanje, rashladni i klima uređaji, toplinske pumpe, električno osvetljenje i automatizacija sistema u zgradama. Objašnjen je princip rada termoelektrana da bi se sagledao paradoks korišćenja električne energije za grejanje. Opisana je tehnologija kombinovane proizvodnje topline i električne energije i njene prednosti.

Prikazani su globalni i nacionalni pokazatelji proizvodnje i potrošnje energije, kao i više detalja o klimatskim promenama. Na konkretnim primerima je pokazano kao proračunati zaštede energije kod raznih primena, a time da se oceni i isplatljivost raznih zahvata za štednju energije. Dat je spisak od 133 korisnih saveta za štednju energije koji su usko povezani sa materijom, odnosno sa objašnjenjima iz ostalih poglavlja.

 

 


 

NAPONSKO-REAKTIVNA STANJA PRENOSNIH MREŽA

Imao sam izuzetnu čast i zadovoljstvo da primim i pročitam Monografiju Naponsko-reaktivna stanja prenosnih mreža koja je izdata u junu 2009. godine od strane Elektrotehničkog instituta ˝ Nikola Tesla ˝. Ovo dragoceno stručno delo obradjuje na izuzetno sistematičan i metodološki dobro utemeljen pristup složenu problematiku naponsko-reaktivnih režima u okviru prenosnih sistema. Autorima, Prof. Dr Draganu Popoviću i Milošu Stojkoviću, Dipl. Inž., moraju se odati sve pohvale i izuzetna priznanja na metodološkom pristupu koji su usvojili za prezentaciju i obradu složenih fenomena naponsko-reaktivnih režima koji postaju izuzetno složeni kod analize povezanih elektroenergetskih sistema. Metodološki pristup omogućava postupno i temeljno izučavanje obradjene složene materije kao i ovladavanje znanjima neophodnim u obavljanju inženjerskih poslova u kojima se mora upravljati naponsko-reaktivnim stanjima sistema.

Nakon čitanja ovog izuzetnog teksta, uobličenog u veoma dobro sistematizovana i zaokružena metodološka poglavlja, želim da iskažem svoje iskreno oduševljenje, što je pred nama ovakvo delo koje će sigurno biti veoma inspirativno za nove istraživače u oblasti kojima se obuhvata, prati i usavršava problematika naponsko-reaktivnih fenomena prenosnih mreža. Novim istraživačima ponudjena je ne samo pozitivna energija, čiji je reprezent prvoimenovani autor sa višegodišnjim iskustvom u oblasti obradjenoj u okviru monografije, već se nudi i obiman pregled literature i dovoljno podataka o kompetentnim autorima za njihov dalji rad. Ne treba sumnjati da će ova momografija izazvati posebno interesovanje stručnjaka koji se u svom radu suočavaju sa fenomenima i problemima naponsko-reaktivnih stanja, već će sigurno biti interesantna i korisna i studentima većine smerova elektrotehničkih fakulteta.

Zbog toga monografiju iskreno preporučujem za čitanje i korišćenje kako studentima većine smerova elektrotehničkih fakulteta, tako i stručnjacima koji se u svom praktičnim i istraživačkom radu svakodnevno susreću sa problematikom obradjenom u monografiji.

Beograd, 23. Oktobar, 2009. godine  
Dr. Andreja Martinoli, dipl. inž.

 

 

Teoretski potkovano u praksi dokazano
DINAMICKA SIGURNOST ELEKTROENERGETSKIH INTERKONEKCIJA,
Autor Prof.dr Dragan P. Popovic, naučni savetnik Instituta "Nikola Tesla".
Izdavač prve knjige koju prikazujemo je beogradski Institut “Nikola Tesla”

Možda je najbolja preporuka za ovu knjigu činjenica da je nastala iz višedecenijskih aktivnosti Instituta “Nikola Tesla” brojnih studija koje su rađene a potom u praksi potvrđene.Sve što je naučna misao teoretski razvijala u oblastima planiranja, eksploatacije i upravljanja elektroenergetskim sistemima, pogotovo od kada su nacionalni sistemi prerasli u međunarodne interkonekcije, trebalo je pretočiti u konkretne projekte, objekte, mašine i uređaje kako bi se obezbedila stabilnost i sigurnost.

Da bi izbegli klasičnu novinarsku zamku pojednostavljivanja i nedovoljnog znanja poslužićemo se citatom iz stručne recenzije uglednog eksperta: “U knjizi je obrađen vrlo kompleksan problem analize dinamičke sigurnosti.Tu kompleksnost čini, pre svega, vrlo veliki broj složenih tehničkih aspekata koji treba da se tretiraju (modeluju, algoritmiziraju i proračunaju ) u okviru EES vrlo velikih dimenzija (više nacionalnih elektroprivreda) sa, ponekad, vrlo složenim specifikacijama zajedničkog pogona. Liberalizacija tržišta električne energije u svetu čini tu kompleksnost još većom. Tako kompleksnu materiju autor monografije je uspešno savladao do nivoa njene prezentacije na vrlo kvalitetan način. Monogrfija vrlo široko obuhvata obrađenu materiju tako da svakom obrađivaču problema analize dinamičke stabilnosti EES obezbeđuje ne samo kvalitetan uvid, već i metodologiju za obradu problema sigurnosti od elementarnog nivoa EES u izolovanom pogonu pa sve doEES koji čine povezane mreže više nacionalnih elektroprivreda, koje funkcionišu na zajedničkom liberalizovanom tržištu električne energije.
Lični doprinosi autora monografije, na planu dinamičke sigurnosti, evidentni su kroz vrlo visok procenat sopstvenih referenci navededenih u literaturi, koji obuhvataju široku lepezu modelovanja i proračuna vezanih za elemente EES. U knjizi se, pored poznatih metoda i postupaka, prikazuju i originalna rešenja i doprinosi autora, posebno u oblasti koncipiranja i rešavanja interkonektivnih modela električne mreže, u uslovima različitih dinamičkih procesa po vrsti i trajanju, kao i u razvoju o primeni jednog efikasnog metoda numeričke integracije aktuelnih sistema nelineranih diferencijalnih jednačina. Da je obrađena materija dovedena do aplikativnog nivoa govore i programski paketi čiji je kreator sam autor, kao i njihova primena  za proračune na planu dinamičke sigurnosti, na primerima realnih elektroenergetskih interkonekcija.”

Možda na kraju vredi dodati i čisto laičko zapažanje. Svi krupniji poremećaji koji su zadesili velike interkonekcije detaljno su proučeni i objašnjeni. I jedan utisak, takođe amaterski – podloga za prodor u nauku je srpski EES, ono što se srpskoj elektroprivredi dešavalo u dve
prethodne decenije bilo eksperiment u živo kakv nijedan sistem sveta nije imao.

 

Naftna slika Jugoistočne Evrope
“OIL INDUSTRY OF EASTERN EUROPE”
Autor: dr Ozren Ocić, naučni savetnik
Izdavač RPI USA-RUSSIA

Na Svetskom kongresu naftne industrije, održanom jesenas u Madridu, promovisana je knjiga dr Ozrena Ocića, naučni savetnika u naftnoj industriji Srbije, odnosno rukovodilac sektora za razvoj u Rafineriji nafte Pančevo. Redovnom učesniku najvećih skupova naftaša odato je priznanje ne samo zbog ove knjige, koju je izdala zajednička američko-ruska kompanija, nego i zbog prethodne knjige o tehnologiji prerade nafte, prevedenoj na nekoliko svetskih jezika a objavljenoj kod najpoznatijeg američkog izdavača stručne literature Wileya. Očić je za sada jedini Srbin kome je ta kompanija štampala knjigu.

Knjiga je kompletna slika naftne industrije 11 zemalja regiona: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije i Slovenije. Za svaku je detaljno prikazano kako se istorijski razvijala naftna industrija, aktuelno stanje i perspektive razvoja, odnosno strategije i razvojni planovi. Obuhvaćene su aktivnosti u istraživanju i proizvodnji nafte, transportna infrastruktura, gde su prikazana sadašnja stanja, projekti budućih postrojenja, zatim stanje rafinerija i petrohemijskih postrojenja i na kraju tržišta derivata nafte, velikoprodaja i maloprodaja sa projektovanim razvojem  Prikazani su takođe za svaku zemlju “ključni igrači” reginalnog značaja, kao što su OMV, MOL, LUKOIL, Helenic Petroleum.

Uz ocenu da je naftna industrija svake zemlje vitalni deo ukupnog razvoja svake ponaosob, ali i regiona u celini u knjizi se nalaze ne samo proizvodni nego i finansijski indikatori svih kompanija, sadašnje aktivnosti na povećanju proizvodnje i kapaciteta prerade kao i finansijski pokazatelji stanja naftnih kompanija.

Jednom rečju knjiga je korisna i važan izvor informacija za mnoge, počev banaka i finansijskih institucija, preko konsultanata, projektanata i inženjering kompanija do instituta i fakulteta i sličnih stručnih institucija. Posebno je vredna za kompanije proizvođače nafte, transportere i distributere i proizvođače opreme za industriju nafte.

vrh stranice